logotyp

 • baner 1

REGULAMIN WYNAJMU DOMKU

 

 1. Rezerwacja może nastąpić poprzez kontakt telefoniczny, osobisty bądź drogą e-mail.
 2. Rezerwując obiekt należy podać datę najmu od-do.
 3. Po otrzymaniu informacji o dostępności terminu rezerwacja jest wstępnie dokonana, jednakże jest wiążąca dla wynajmującego dopiero po wpłacie 30% całkowitej ceny wynajmu
 4. Wpłatę można dokonać na miejscu lub na numer konta: 06 1020 3639 0000 8002 0169 9339 Bank PKO BP
  Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail lub sms zwrotny zawierający potwierdzenie rezerwacji.
 5. Najemca wynajmuje domek na okres określony w potwierdzeniu rezerwacji oraz ilość osób (nie więcej niż 10 osób)
 6. Najemca przekazuje w ramach najmu cały obiekt Wynajmującemu.
 7. Pełna należność za wynajem musi być wpłacona przed rozpoczęciem najmu, lub przy odbiorze kluczy.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 800 zł. Za ewentualne uszkodzenia.
 9. Okres wynajmu wynosi minimum 2 doby poza sezonem letnim, natomiast w sezonie letnim minimum 5 dób.
 10. Możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia poprzedzającego koniec terminu najmu. Wynajmujący uwzględnia je w miarę posiadanych możliwości.
 11. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim, nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
 12. Zdanie kluczy odbywa się w dniu wyjazdu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu aktualnego domku.
 13. W przypadku zgubienia kluczy Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. brutto.
 14. Na terenie można parkować wyłącznie samochody osobowe lub motocykle.
 15. Za wszelkie zniszczenia powstałe w czasie wynajmu domku odpowiada materialnie Najemca. 
 16. Najemca obowiązany jest zgłaszać właścicielowi wszelkie usterki, awarie i problemy wynikłe w trakcie używania przedmiotu najmu niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 17. Najemca jest zobowiązany do pozostawienia domku w takim samym stanie jak przed wynajmem włączając w to posprzątanie całego obiektu.
 18. Dodatkowe drewno na ognisko 40,00 zł.
 19. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi.
 20. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne braki w dostawie mediów, które nie zostały wywołane jego działaniem.
 21. Wynajem jest dokonywany w cyklu dobowym od godz. 15:00 oraz w dniu opuszczenia domku do godz. 11:00
 22. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z wyposażeniem domu.
 23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
 24. Pobyt dziecka nad stawem tylko i wyłącznie pod nadzorem rodziców/opiekunów.
 25. Zabrania się przebywania nad stawem osobom pod wpływem alkoholu.
 26. Korzystając z placu zabaw prosimy o przestrzeganie zasad:
  - zabrania się skoków do basenów,
  - maksymalne obciążenie trampoliny – 150 kg,
  - korzystanie z pozostałych przyrządów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 27. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia
 28. PALENIE TYTONIU może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domu, w innym przypadku najemca ponosi koszty odnowienia pomieszczeń (np. malowanie, pranie chemiczne wyposażenia)
 29. Najemca zobowiązany jest podczas pobytu, aby wszelakie zmartwienia, problemy codziennej przyziemności oraz sytuacje stresonegatywne kategorycznie i bezwzględnie pozostawiać poza terenem będącym przedmiotem najmu .
 30. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie posesji po uzyskaniu zgody od Wynajmującego. Najemca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność cywilną.
 31. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-6:00.
 32. Za nie przestrzeganie zasad regulaminu, wynajmujący może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez najemcę.